Regulamin

Regulamin Szkoły Tańca Estyma

1. Opłatę za zajęcia należy uregulować u instruktorów (na pierwszych zajęciach) lub na konto Szkoły Tańca Estyma (przed rozpoczęciem kursu).

Brak opłaty wiąże się z uniemożliwieniem uczestnictwa w zajęciach.

85 1600 1462 1830 2228 2000 0001

SZKOŁA TAŃCA ESTYMA

K.K.RZĄDKOWSCY

DEKABRYSTÓW 35B

42-200 CZĘSTOCHOWA

z dopiskiem w tytule: opłata za (nazwa zajęć i grupa), miesiąc, imię i nazwisko uczestnika

2. Dla uczestników, którzy chcą dołączyć w trakcie trwającego już kursu tańca, opłata wynosi:

– do 15 każdego miesiąca – 100%

– po 15 każdego miesiąca – 50%

3.W przypadku nieobecności wynoszącej ponad połowę czasu planowanych zajęć spowodowanych przyczynami zdrowotnymi lub losowymi, Szkoła Tańca Estyma może zwrócić opłatę za zajęcia w wysokości połowy ceny karnetu.

4. Szkoła Tańca Estyma nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach. Wartościowe rzeczy prosimy zabierać na salę.